Digitální knihovna Standard Generalized Markup Language - SGML
Výběrová tematická rešerše webovských veřejně dostupných dokumentů

Zpracoval Vladimír Matějíček.

1. BINGHAM, Harvey
SGML Syntax Summary Table of Contents [online]. c1996.
URL: http://xml.coverpages.org/sgmlsyn/contents.htm
Dokument shrnuje syntax jazyka SGML do přehledného souboru několika dílčích částí, které obsahují popisy a příklady jednotlivých proměnných, konstant, klíčových slov, entit, elementů a jiných typů syntaktických symbolů používaných v SGML. Jedná se tedy o jakousi referenční příručku SGML. K textu byli doplněny Extended Naming Rules (TC1896rev).
2. BROWNE, Christopher
SGML - Standard Generalized Markup Language [online].
URL: http://cbbrowne.com/info/sgml.html
Christopher Browne, autor známý především Linuxové komunitě se na svých domácích stránkách věnuje především standardům, nástrojům a dtd definicím užívaným v SGML. Dále uvádí přehled základní literatury, odkazy na tvůrce standardů a podporu uvedených standardů. new
3. BRYAN, Martin
An Introduction to the Standard Generalized Markup Language (SGML) [online]. c1992.
URL: http://www.personal.u-net.com/~sgml/sgml.htm
Martin Bryan v dokumentu vysvětluje, co to je mezinárodní standard SGML, jaké jsou jeho přednosti, co tvoří SGML, jak se používá a na příkladech názorně vysvětluje strukturu a užití. Podává i souborný přehled běžně používaných části standardizovaného jazyka SGML.
4. BRYAN, Martin
Web SGML and HTML 4.0 Explained [online]. c1997.
URL: http://www.sgml.u-net.com/book/home.htm
Jde o elektonickou verzi tištěné knihy, ve které Martin Bryan vysvětluje teoretické aspekty a praktické využití jazyka SGML, podle kterého byl zformulován i jazyk HTML. Kniha se snaží upozornit na výhody, které SGML přináší do oblasti správy elektronických dokumentů. Je zde velmi podrobně vysvětlena teorie SGML, jsou zde i praktické příklady užití a jsou zde i všechny "tagy" jazyka HTML.
5. CLARK, James
Comparison of SGML and XML : NOTE-sgml-xml-971215 [online]. 1997.
URL: http://www.w3.org/TR/NOTE-sgml-xml-971215
James Clark velmi detailně popisuje rozdíly mezi SGML (ISO 8879) a XML. Autor uvádí řadu rozdílů v použití entit, atributů a elementů jak mezi XML a standardizovanou verzí SGML (ISO 8879) tak i mezi Web SGML a XML. Dokument se také zabývá transformací SGML do formátu XML.
6. COOMBS, James H.; RENEAR Allen H.; DeROSE Steven J.
Markup Systems and the Future of Scholarly Text Processing [online]. c1987.
URL: http://www.oasis-open.org/cover/coombs.html
Autoři se věnují nejdříve obecně značkovacím jazykům, jejich výhodám a samotné podstatě. Dále se podrobně rozepisují o výhodách (především obsahová orientaci) a nevýhodách těchto jazyků a toto ilustrují na několika názorných příkladech.
Jedná se o digitální kopii obecně velmi známého a často odkazovaného (citovaného) článku původně publikovaného v časopise Communications of the ACM 30 (November 1987); s. 933-47. Obsahuje rozsáhlou bibliogafii. new
7. GOLDFARB, Charles F.
SGML : The Reason Why and the First Published Hint [online]. c1997.
URL: http://www.sgmlsource.com/history/jasis.htm
Charles F. Goldfarb je jedním z "otců" jazyka SGML. V článku, který původně vyšel v časopisu Journal of the American Society for Information Science popisuje, jak, proč a z čeho vzniklo SGML, popisuje první experimenty, první online integrovaný systém pro zpracování textu INTIME, jeho podobu, jazyk GML a vývoj směrem k SGML.
8. GOLDFARB, Charles F.
The Roots of SGML -- A Personal Recollection [online]. c1996.
URL: http://www.sgmlsource.com/history/roots.htm
Osobní vzpomínky Charlese F. Goldfarba (jednoho z tvůrců jazyka SGML) na vznik a vývoj jazyka SGML a na to, co tomu předcházelo.
9. GOOSSENS, Michel; SAARELA, Janne
A Practical Introduction to SGML [online]. Geneva : CERN, 1995.
URL: http://wwwinfo.cern.ch/asdoc/WWW/publications/sgmlen/sgmlen.html
Autoři, pracovníci CERN - European Laboratory for Particle Physics, velmi podrobně vysvětlují, co to je SGML, jak vzniklo, jaké jsou jeho základní idee, principy, využití a zmiňují také některé zajímavé nástroje používané v souvislosti s aplikací SGML. Všímají si také dalších používaných standardů na poli elektronických dokumentů.
10. HAITTO, Hasse; PEPPER, Steve
SGML is indispensable : here`s living proof [online].
URL: http://www.synex.se/se95.htm
Tento příspěvek autorů Hasse Haitta a Steve Peppera byl původně prezentován na konferenci SGML Europe´95 v Gmundenu a je částí GCA konferenčních proceedings. Příspěvek pojednává o nezbytnosti jazyka SGML pro elektronické publikování na Webu. Autoři se také snaží poukázat na výhody, které má SGML oproti HTML.
11. KASDORF, Bill
SGML and PDF--Why We Need Both. The Journal of Electronic Publishing [online]. 1998, vol. 3, no. 4.
URL: http://www.press.umich.edu/jep/03-04/kasdorf.html
Bill Kasdorf v článku vysvětluje, proč vydavatelé elektronických piblikací potřebují využívat obě technologie, SGML i PDF(Adobe Acrobat's Portable Document Format). Na hesle "SGML Is for Structure, PDF Is for Pages" ukazuje, jak se navzájem doplňují. Dále vysvětluje jazyk SGML, popisuje jak funguje, jaké jsou jeho výhody, kdy je dobré ho aplikovat a také co je PDF a srovnává obě technologie.
12. PITTI, Daniel V.
Standard Generalized Markup Language and the transformation of cataloging [online]. 1994.
URL: http://www.oasis-open.org/cover/berknasg.html
Jaké možnosti přináší SGML pro knihovny, použití při katalogizaci zejména podle AACR2 a ve všech formátech typu MARC. Příspěvek byl původně prezentován na výroční konferenci North American Serials Interest Group, která se konala v roce 1994 na půdě University of British Columbia v kanadském Vancouveru. Příspěvek také vyšel v tištěné podobě ve sborníku z této konference: A Kaleidoscope of Choices : Reshaping Roles and Opportunities for Serialists. Beth Holley, Mary Ann Sheble, editors. New York : Harwoth Press, 1995.
13. POWELL, Christina Kelleher; KERR, Nigel
SGML Creation and Delivery : The Humanities Text Initiative. D-Lib Magazine [online]. 1997, vol. 3, issue 7.
URL: http://www.dlib.org/dlib/july97/humanities/07powell.html
Článek se zabývá aktivitami Humanities Text Initiative (organizace podílející se na tvorbě a údržbě elektronických dokumentů ve formátu SGML na Michiganské univerzitě) v oblasti tvorby a distribuce elektronických archívů americké poezie a středověké anglické literatury za použití metodiky TEI. Podrobně je zde popsán proces tvorby, údržby a rozvoje jednoho z největších archivů materiálů ve formátu SGML (v době sepsání článku obsahoval asi 2 miliony stran textu).
14. SPERBERG-McQUEEN C.M.; BURNARD Lau
A Gentle Introduction to SGML [online]. c1994.
URL: http://www.tug.org/applications/pdftex/gentlesgml.pdf
Digitalizovaná kniha (převedená do .pdf) je obecným úvodem do problematiky SGML. Vysvětluje co to vlastně SGML je, jaké používá struktury a definice a kde všude se dá použít. new
15. TRAVIS, Brian; HAHN, Michael
HTML, SGML, PDF, XML : What is the difference? [online]. c1998.
URL: http://www.zvon.org/ZvonHTML/Translations/HTMLSGMLPDFXMLdifference/front_all.html
Článek srozumitelnou formou popisuje rozdíly mezi nejrůznějšími standardy pro vytváření, správu a přenost textových informací. Zdůrazněny jsou výhody a nevýhody uvedených standardů (SGML, HTML, PDF, XML). Dokument je dostupný i v českém překladu Miloslava Niče.
16. WOHLER, Wayne
SGML Declarations [online]. c1994.
URL: http://xml.coverpages.org/wlw11.html
Článek podrobně popisuje otázky "SGML deklarací", tj. způsobu definice struktury jednotlivých dokumentů a aplikací vytvářených v SGML. new
17. SoftQuad
The SGML Primer [online]. c1990, 1991, 1995.
URL: http://64.37.92.46/p/sgmlprimer.pdf
Digitalizovaná kniha (.pdf formát) uvádějící podrobně čtenáře do problematiky definicí typu dokumentu - DTD. new

Zpět do Digitální knihovny


© Vladimír Matějíček, Jiří Kaplický 2000-2003
Původní zdroj rešerše *** Ikona new znamená nový záznam oproti původnímu zdroji
Zpracováno: 05.06.2000
Aktualizováno: 28.06.2003